Информация за услуга

 • Режим:
  • 1341 Издаване на разрешение за производство/внос на лекарствени продукти и на лекарствени продукти, предназначени за клинично изпитване

   Изпълнителната агенция по лекарствата издава разрешение за производство/внос на лекарствени продукти и на лекарствени продукти, предназначени за клинично изпитване, на базата на подадено заявление, придружено с необходимите документи и извършване на инспекция на място за установяване на съответствие с изискванията на Добрата производствена практика.
 • Разрешение
  • Стопанска дейност:
   • Здравеопазване
  • На основание на:
   • Закон за лекарствените продукти в хуманната медицина - чл. 155, и чл. 164
  • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
   • Не
  • Услугата се предоставя от централните администрации:
   Общо: 1