Информация за услуга

 • Режим:
  • 1339 Издаване на разрешение за провеждане на клинично изпитване на медицинско изделие

   Издаване на разрешение за провеждане на клинично изпитване на медицинско изделие
 • На основание на:
  • Закон за медицинските изделия - чл. 45, ал. 1
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Услугата се предоставя от централните администрации:
  Общо: 1