Информация за услуга

 • Услуга:
  • 1334 Допускане до изпит на граждани на трети държави, придобили специалност в системата на здравеопазването в трета държава, които желаят да упражняват съответната специалност в Република България.

   Административната услуга има за цел да установи дали са изпълнени условията за допускане до изпит като по този начин се гарантира сигурността и безопасността на пациентите и равнопоставеност на специалистите, упражняващи медицинска професия в Република България.
 • На основание на:
  • Закон за здравето - чл. 186, ал. 3, т. 3б
  • Наредба № 4 от 27.05.2011 г. за условията и реда за допускане и явяване на изпит по чл. 186, ал. 3, т. 3 от Закона за здравето на граждани на трети държави, придобили професионална квалификация по медицинска професия и/или специалност в областта на здравеопазването в трета държава - чл. 1; чл. 5; чл. 6; чл. 7; чл. 8
  • Наредба № 1 от 22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването - чл. 9
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Услугата се предоставя от централните администрации:
  Общо: 1