Информация за услуга

 • Режим:
  • 1331 Изготвяне на становище за провеждане или забрана за провеждане на научноизследователска или развойна дейност, свързана с продукти и процеси, при които се използва неразрешен биоцид или неодобрено активно вещество, предназначено изключително за използване в биоцид

   Провеждането на опит или изпитване за целите на научните изследвания или научноизследователската и развойна дейност, свързана с продукти и процеси, при които се използва неразрешен биоцид или неодобрено активно вещество, предназначено изключително за използване в биоцид („опит“ или „изпитване“) се извършва след получаване на становище от министъра здравеопазването.
 • Съгласуване
  • Стопанска дейност:
   • Здравеопазване
  • На основание на:
   • Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2012 г. относно предоставянето на пазара и употребата на биоциди - чл. 56, ал. 2; чл. 56, ал. 3
  • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
   • Не
  • Услугата се предоставя от централните администрации:
   Общо: 1