Информация за услуга

 • Режим:
  • 1330 Издаване на разрешение за предоставяне на пазара на биоцид или група биоциди чрез паралелно взаимно признаване

   Разрешаване в Република България на биоцид или група биоциди, чрез паралелно взаимно признаване за биоцид, който още не е разрешен в съответствие с европейското законодателство в нито една държава-членка.
 • Разрешение
  • Стопанска дейност:
   • Здравеопазване
  • На основание на:
   • Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2012 г. относно предоставянето на пазара и употребата на биоциди - чл. 34
  • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
   • Не
  • Услугата се предоставя от централните администрации:
   Общо: 1