Информация за услуга

 • Услуга:
  • 1312 Издаване на временен паспорт на български граждани

   Издаване на временен паспорт - издава се от дипломатическите и консулските представителства на Република България на български граждани, които пребивават в чужбина и не притежават валидни документи за пътуване или за самоличност - със срок на валидност до 12 месеца, съобразен с необходимото време за завръщане в Република България, след съгласуване с Министерството на вътрешните работи
 • На основание на:
  • Закон за българските лични документи - чл. 39
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Услугата се предоставя от централните администрации:
  Общо: 1