Информация за услуга

 • Услуга:
  • 1305 Издаване на становище за съответствие на строеж с правилата и нормите за пожарна безопасност във връзка с въвеждането му в експлоатация

   Становището се издава по искане на заинтересовано лице и с него се оценява съответствието на строеж с правилата и нормите за пожарна безопасност във връзка с въвеждането му в експлоатация.
 • На основание на:
  • Закон за Министерството на вътрешните работи - чл. 125а, ал. 1, т. 2
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Услугата се предоставя от централните администрации:
  Общо: 1