Информация за услуга

 • Услуга:
  • 1305 Издаване на становище за съответствие на строеж с правилата и нормите за пожарна безопасност във връзка с въвеждането му в експлоатация

   Становището се издава по искане на заинтересовано лице и с него се оценява съответствието на строеж с правилата и нормите за пожарна безопасност във връзка с въвеждането му в експлоатация.
 • На основание на:
  • Закон за Министерството на вътрешните работи - чл. 125, ал. 1, т. 9; чл. 125а, ал. 1, т. 2
  • Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на МВР по Закона за държавните такси - чл. 31
 • Услугата се предоставя от централните администрации:
  Общо: 1