Информация за предоставяне на услуга

 
 • Услуга:
  • 1305 Издаване на Становище за съответствие с изискванията на правилата и нормите за пожарна безопасност във връзка с разрешаване ползването на строежите

   Издаване на Становище за съответствие с изискванията на правилата и нормите за пожарна безопасност във връзка с разрешаване ползването на строежите
 • На основание на:
  • Закон за Министерството на вътрешните работи - чл. 125, ал. 1, т. 9; чл. 125, ал. 1, т. 10
 • Срок за предоставяне:
  • 14 дни
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
  • безсрочно
 • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
 • Електронен адрес за предложения:
Административни звена
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Главна дирекция "Национална полиция"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София,
Код за междуселищно избиране: 00359
Телефон за връзка: 029828860
Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:30, Нормалната продължителност на работното време на държавните служители в МВР е 8 часа дневно и 40 часа седмично при 5-дневна работна седмица.
Изисквания, процедури, инструкции Нормативна уредба Заплащане