Информация за услуга

 • Режим:
  • 1274 Издаване на Единен сертификат за безопасност на железопътни предприятия с област на дейност само в Република България

   За да има право да извършва железопътни превозни услуги, железопътното предприятие трябва да притежава Единен сертификат за безопасност.
 • Разрешение
  • Стопанска дейност:
   • Транспорт
  • На основание на:
   • Закон за железопътния транспорт - чл. 115е, ал. 1
  • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
   • Не
  • Услугата се предоставя от централните администрации:
   Общо: 1