Информация за услуга

 • Услуга:
  • 1215 Отпускане на целева помощ за отопление по реда на Наредба № РД-07/5 от 16.05.2008 г. на Министъра на труда и социалната политика

   Отпускане на целева помощ за отопление по реда на Наредба № РД-07/5 от 16.05.2008 г. на Министъра на труда и социалната политика
 • На основание на:
  • Наредба № РД-07-5 от 16.05.2008 г. за условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление - чл. 1; чл. 2; чл. 3; чл. 4; чл. 5
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Услугата се предоставя от централните администрации:
  Общо: 1