Информация за услуга

 • Режим:
  • 1182 Издаване на удостоверение за регистрация на традиционен растителен лекарствен продукт

   Издаване на удостоверение за регистрация на традиционен растителен лекарствен продукт
 • На основание на:
  • Закон за лекарствените продукти в хуманната медицина - чл. 37; чл. 51
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Услугата се предоставя от централните администрации:
  Общо: 1