Информация за услуга

 • Услуга:
  • 1181 Вписване в специален регистър на браншови колективни трудови договори и на допълнителни споразумения (анекси) към тях

   Вписване в специален регистър на браншови колективни трудови договори и на допълнителни споразумения (анекси) към тях
 • На основание на:
  • Кодекс на труда - чл. 53, ал. 3; чл. 56, ал. 2
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Услугата се предоставя от централните администрации:
  Общо: 1