Информация за услуга

 • Режим:
  • 1180 Регистрация на Служба по трудова медицина

   Службите по трудова медицина са звена с предимно превантивни функции. Те консултират и подпомагат работодателите, комитетите и групите по условия на труд в планирането и организирането на дейностите по:
   1. Осигуряване и поддържане на здравословни и безопасни условия на труд;
   2. Укрепване на здравето и работоспособността на работещите във връзка с извършваната от тях работа;
   3. Приспособяване на работата към възможностите на работещия, като се отчита неговото физическо и психическо здраве.
   Службите по трудова медицина извършват посочените дейности след издаване на удостоверение от министъра на здравеопазването.
 • Удостоверение
  • Стопанска дейност:
   • Здравеопазване
  • На основание на:
   • Закон за здравословни и безопасни условия на труд - чл. 25в; чл. 25г
  • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
   • Не
  • Услугата се предоставя от централните администрации:
   Общо: 1