Информация за услуга

 • Услуга:
  • 1171 Отпускане на месечна социална помощ по реда на Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане

   Отпускане на месечна социална помощ по реда на Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане
 • На основание на:
  • Правилник за прилагане на Закона за социално подпомагане - чл. 9
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Услугата се предоставя от централните администрации:
  Общо: 1