Информация за услуга

 • Режим:
  • 1141 Издаване на разрешение за ползване на сено

   Разрешителни за ползване на сено се издават ежегодно в съответствие с годишен План за пашата и ползването на сено. С плана се определят местата/площите, периода, начина и средствата за ползване на сено, процедурата за подаване на заявленията и издаване на разрешителни за ползване на сено.
 • Разрешение
  • Стопанска дейност:
   • Екология и подземни богатства
  • На основание на:
   • Закон за защитените територии - чл. 50, т. 5
   • Правилник за устройството и дейността на дирекциите на националните паркове - чл. 5
  • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
   • Не
  • Услугата се предоставя от специализираните териториални администрации:
   Общо: 3