Информация за услуга

 • Режим:
  • 1092 Одобряване на клинично изпитване на лекарствен продукт

   Одобряване на клинично изпитване на лекарствен продукт
 • На основание на:
  • Закон за лекарствените продукти в хуманната медицина - чл. 109, т. 3; чл. 118, ал. 3, т. 1
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Услугата се предоставя от централните администрации:
  Общо: 1