Информация за услуга

 • Режим:
  • 1091 Издаване на промяна в разрешение за производство/внос на лекарствени продукти и на лекарствени продукти, предназначени за клинично изпитване

   Изпълнителна агенция по лекарствата издава промяна в разрешение за производство/внос на лекарствени продукти и на лекарствени продукти, предназначени за клинично изпитване, в случаите на промяна на следните обстоятелства: ръководител производство; ръководител качествен контрол; квалифицирано лице; местонахождението или преустройство на някой от обектите за производство, контрол или съхранение; производствените дейности; произвежданите лекарствени форми; търговската регистрация.
 • Разрешение
  • Стопанска дейност:
   • Здравеопазване
  • На основание на:
   • Закон за лекарствените продукти в хуманната медицина - чл. 157, и чл. 166
  • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
   • Не
  • Услугата се предоставя от централните администрации:
   Общо: 1