Информация за услуга

 • Услуга:
  • 1071 Вписване на представител по индустриална собственост в регистъра на представителите на индустриална собственост

   Лицата могат да извършват стопанска дейност по представителство по индустриална собственост пред Патентното ведомство на Република България само след вписване в Регистъра на представителите по индустриална собственост. Представителството може да се осъществява самостоятелно или в съдружие.
 • На основание на:
  • Закон за патентите и регистрацията на полезните модели (Загл. изм. - ДВ, бр. 64 от 2006 г.) - чл. 91, ал. 2, във връзка с чл. 92, ал. 5 от ЗПРПМ
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Услугата се предоставя от централните администрации:
  Общо: 1