Информация за услуга

 • Услуга:
  • 1044 Издаване на удостоверение за безопасност на управител на железопътна инфраструктура

   Издаване на удостоверение за безопасност на управител на железопътна инфраструктура
 • На основание на:
  • Закон за железопътния транспорт - чл. 115е, ал. 1
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Услугата се предоставя от централните администрации:
  Общо: 1