Лица, заемали позицията "Началник на политически кабинет"