Комисия за лечение в чужбина

Председател
 • Министър на здравеопазването
  Стойчо Тодоров Кацаров
Членове
 • д-р Ивиан Бенишев - председател, Министерство на здравеопазването
 • проф. Николай Габравоски - УМБАЛСМ "Н.И. Пирогов", Министерство на здравеопазването
 • проф. Ива Петкова - УМБАЛ "Александровска", Министерство на здравеопазването
 • доц. Бранимир Спасов - СБАЛХЗ, Министерство на здравеопазването
 • доц. Костадин Ангелов - УМБАЛ "Александровска", Министерство на здравеопазването
 • д-р Евелина Цветкова - изпълнителна агенция по трансплантация, Министерство на здравеопазването
 • Любомира Любомирова - юрисконсулт в Министерство на здравеопазването, Министерство на здравеопазването
 • проф. Любомир Спасов - УБ "Лозенец", Министерство на здравеопазването
 • Пламка Нинковска - секретар, Министерство на здравеопазването
Численост
  • Общо: 10
Функции
  • Консултативен орган на Министъра на Здравеопазването.
Области на политика
  • Здраве
Секретариат
 • Дирекция "Лечебни дейности", Министерство на здравеопазването
Секретар
 • Пламка Нинковска - секретар
Седалище и адрес
  • Област: София (столица)
  • Община: Столична
  • Район: Сердика
  • Населено място: гр. София
Данни за кореспонденция
  • Kод за междуселищно избиране: (02)
  • Телефон: (02)02/9301313
  • Е-mail: klch@mh.government.bg
  • Уеб сайт: www.mh.government.bg