Комисия по редки заболявания

Председател
 • Заместник-министър
  Димитър Владимиров Петров
Членове
 • проф. д-р Румен Стефанов, Медицински университет Пловдив
 • проф. Драга Тончева, здраве
 • акад. Иван Миланов, СБАЛНП
 • проф. Людмила Матева, МБАЛ
 • проф. Ивайло Търнев, МБАЛ Александровска
 • проф. Радка Тинчева, СБАЛДБ
 • проф. Ива Стоева, СБАЛДБ
 • проф. Емил Паскалев, МБАЛ Александровска
 • проф. Виктория Калева, МБАЛ Варна
 • д-р Нели Иванова, МЗ
 • д-р Ирина Ковачева, МЗ
 • д-р Светлана Райчева, МЗ
 • Боян Иванов, МЗ
 • Виктор Паскалев, национално представителна пациентска организация
 • Владимир Томов, национално представителна пациентска организация
 • д-р Галя Кондева, НЗОК
 • Марияна Минчева, НЦОЗА
Численост
  • Общо: 18
Функции
  • вписване на данни
Области на политика
  • Здраве
Секретариат
 • Дирекция "Лечебни дейности", Министерство на здравеопазването
Секретар
 • Марияна Минчева
Седалище и адрес
  • Област: София (столица)
  • Община: Столична
  • Район: Триадица
  • Населено място: гр. София
  • Адрес: бул. Акад. Иван Гешов № 15
  • Пощенски код: 1431
Данни за кореспонденция
  • Kод за междуселищно избиране: (02)
  • Телефон: (02)8056444
  • Е-mail: ncpha@government.bg
  • Уеб сайт: https://ncpha.government.bg