Комисия за разглеждане на документи за признаване на организации за защита на правата на пациентите за представителни

Председател
 • Заместник-министър
  Димитър Владимиров Петров
Членове
 • д-р Нели Иванова, д-р Нели Таринска, Албина Георгиева, Вероника Трифонова, Министерство на здравеопазването
 • Мария Караджова, Зорница Чочова, Национална здравноосигурителна каса
 • Катя Славчева, Министерство на здравеопазването
Численост
  • Общо: 7
Функции
  • Комисията разглежда постъпилите заявления и приложените към тях документи за признаване на организациите за защита правата на пациентите за представителни.
Области на политика
  • Здраве
Секретариат
 • Дирекция "Лечебни дейности", Министерство на здравеопазването
Секретар
 • Катя Славчева
Седалище и адрес
  • Област: София (столица)
  • Община: Столична
  • Район: Възраждане
  • Населено място: гр. София
  • Адрес: пл. "Света Неделя" 5
  • Пощенски код: 1000
Данни за кореспонденция
  • Kод за междуселищно избиране: (02)
  • Телефон: (02)029301306
  • Факс: (02)9881716
  • Е-mail: kslavcheva@mh.government.bg
  • Уеб сайт: www.mh.government.bg