Комисия по прозрачност по ЗЛПХМ

Председател
 • Заместник-министър
  Димитър Владимиров Петров
Членове
 • Светлин Спиров, Изпълнителна агенция по лекарствата
 • д-р Любина Тодорова, Изпълнителна агенция по лекарствата
 • София Пенева, Изпълнителна агенция по лекарствата
 • Цветозар Младенов, Министерство на здравеопазването
 • Д-р Десислава Велковска - зам. председател, Министерство на здравеопазването
 • Любомира Любомирова, Министерство на здравеопазването
 • Д-р Борислав Миланов, Зъболекарски съюз
 • Георги Фотев, Лекарски съюз
 • Светослав Крумов, Български фармацевтичен съюз
 • Пламен Таушанов, Българска асоциация закрила на пациентите
 • Ваня Тонева, НЗОК
 • Милена Цонева, НЗОК
 • Стефанка Орозова, МТСП
 • Д-р Евгени Тасовски, Организация на фармацевтичната индустрия
 • Мартин Бранков - секретар, Министерство на здравеопазването
Численост
  • Общо: 17
Работни групи
 • Комисията по прозрачност
  Дата на откриване: 19.12.2016
Функции
  • Орган пред, който се обжалват решения на НСЦРЛП.
Области на политика
  • Здраве
Секретариат
 • Отдел "Лекарствени продукти", Министерство на здравеопазването
Секретар
 • Мартин Бранков - секретар
Седалище и адрес
  • Област: София (столица)
  • Община: Столична
  • Район: Триадица
  • Населено място: гр. София
  • Адрес: площад “Света неделя“ № 5
  • Пощенски код: 1000
Данни за кореспонденция
  • Kод за междуселищно избиране: (02)
  • Телефон: 9301116
  • Е-mail: mbrankov@mh.governtment.bg
  • Уеб сайт: https://www.mh.government.bg/bg/