Консултативен съвет за ликвидиране на последствията от добива и преработката на уранова суровина

Председател
 • Министър на икономиката
  Даниела Тодорова Везиева
Членове
 • Представител на
  Министерство на енергетиката
 • Представител на
  Министерство на околната среда и водите
 • Представител на
  Министерство на земеделието, храните и горите
 • Представител на
  Министерство на здравеопазването
 • Представител на
  Министерство на регионалното развитие и благоустройството
 • Представител на
  Изпълнителна агенция по горите
 • Представител на
  Агенция за ядрено регулиране
 • Представител на
  Министерство на икономиката
Численост
  • Общо: 10
Функции
  • разглежда и предлага за утвърждаване технико-икономическите задания, предпроектните проучвания, работните проекти, сметните документации, плановете за собствен мониторинг, програмите и критериите по чл. 2, ал. 3 от ПМС № 74 от 21998 г. за ликвидация на последствията от добива и преработката на уранова суровина
Секретариат
 • Дирекция "Индустриални отношения и управление на държавното участие", Министерство на икономиката
Секретар
 • Представител на Министерство на икономиката
Седалище и адрес
  • Област: София (столица)
  • Община: Столична
  • Район: Средец
  • Населено място: гр. София
  • Адрес: гр. София, ул. "Славянска" № 8
  • Пощенски код: 1052
Данни за кореспонденция
  • Kод за междуселищно избиране: (02)
  • Телефон: (02)940 7001
  • Факс: (02)987 21 90
  • Е-mail: e-docs@mi.government.bg
  • Уеб сайт: www.mi.government.bg