Регистри, свързани с предоставянето на електронни административни услуги (ЕАУ) за гражданите и бизнеса, 2023 г.

Дата: 27.05.2024
Данните за 2023 г. са попълнени и утвърдени от служители от съответната администрация