Регистри, които имат обмен и интеграция на данни с други регистри

Дата: 27.05.2024
Данните за 2023 г. са попълнени и утвърдени от служители от съответната администрация