Формиране на окончателни годишни оценки на изпълнението на длъжностите за 2022 г.

Дата: 04.05.2023
Данните за 2022 г. са попълнени и утвърдени от служители от съответната администрация