Средства, предвидени в собствения бюджет на администрацията за обучение през 2022 г.

Дата: 04.05.2023
Данните за 2022 г. са попълнени и утвърдени от служители от съответната администрация