Служители, назначени през 2022 г. чрез конкурсна процедура, разпределени по длъжности

Дата: 04.05.2023
Данните за 2022 г. са попълнени и утвърдени от служители от съответната администрация