Кои са регистрите, свързани с предоставянето на електронни административни услуги (ЕАУ) за гражданите и бизнеса, които Вашата администрация поддържа?

Дата: 04.05.2023
Данните за 2022 г. са попълнени и утвърдени от служители от съответната администрация