Информация за предоставяне на услуга

 
 • Услуга:
  • 2972 Издаване на удостоверение APOSTILLE на документи, които са издадени от кметовете и общинските администрации

   Областна администрация заверява с Апостил документи, издадени от кметовете и общинските администрации.
 • На основание на:
  • Закон за ратифициране на Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове - чл. 3, ал. 1
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Орган по предоставянето на административната услуга:
  • Областен управител
 • Срок за предоставяне:
  • до 8 работни часа, а ако обективни обстоятелства налагат по-дълъг срок - до два работни дни
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
 • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
  • Подлежи на оспорване па § 8 от ПЗР на АПК.

Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Дирекция "Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост"
Адрес: обл. Разград, общ. Разград, гр. Разград, бул. "Бели Лом" № 37а, п.к. 7200
Код за междуселищно избиране: 084
Телефон за връзка: 084 616 213 - стационарен, платен - стандартна цена на градски разговор, без добавена стойност, 0892262915 - мобилен, стандартна цена на разговор към мрежата на Yettel, без добавена стойност
Адрес на електронна поща: delovodstvo@rz-government.org
Работно време: Гъвкаво работно време, от 08:00 до 18:00, Стандартно работно време на администрацията: от 09:00 до 17:30 ч. с обедна почивка 30 минути, която може да се ползва между 12.00 и 12.30 ч. Центърът за административно обслужване на граждани (на 8 етаж в сградата) е с работно време от 9.00 до 17.30 часа; Гишето за приемане на документи към ЦАО (на партерния етаж в сградата) е с работно време от 8.30 до 17.00 часа. В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания.
Дирекция "Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността"
Адрес: обл. Разград, общ. Разград, гр. Разград, бул. "Бели Лом" № 37А, п.к. 7200
Код за междуселищно избиране: 084
Телефон за връзка: (084)616 213
Факс: (084)662 114
Адрес на електронна поща: delovodstvo@rz-government.org
Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, Центърът за административно обслужване е с непрекъснато работно време от 9.00 до 17.30 часа. Осигурен е достъп за хора с увреждания.
Изисквания, процедури, инструкции Образци Заплащане