Информация за предоставяне на услуга

 
 • Услуга:
  • 2972 Издаване на удостоверение APOSTILLE на документи, които са издадени от кметовете и общинските администрации

   Областна администрация заверява с Апостил документи, издадени от кметовете и общинските администрации.
 • На основание на:
  • Закон за ратифициране на Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове - чл. 3, ал. 1
 • Орган по предоставянето на административната услуга:
  • Областен управител
 • Срок за предоставяне:
  • -
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
 • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
  • Подлежи на оспорване па § 8 от ПЗР на АПК.

Административни звена
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Дирекция "Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост"
Адрес: обл. Разград, общ. Разград, гр. Разград, бул. "Бели Лом" № 37а, п.к. 7200
Код за междуселищно избиране: 084
Телефон за връзка: (084)616-235
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 12.00 до 12.30 часа
Дирекция "Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността"
Адрес: обл. Разград, общ. Разград, гр. Разград, бул. "Бели Лом" № 37А, п.к. 7200
Код за междуселищно избиране: 084
Телефон за връзка: (084)616 201
Факс: (084)662 114
Адрес на електронна поща: rz.oblast@rz-government.org
Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, Без обедна почивка
Изисквания, процедури, инструкции Образци Заплащане