Информация за предоставяне на услуга

 
 • Услуга:
  • 2956 Издаване на разрешение за продължаване на строителството по спрян строеж

   Заявителят получава разрешение за продължаване на строителството след отстраняване на причините довели до спирането му.
 • На основание на:
  • Закон за устройство на територията - чл. 224а, ал. 4
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Срок за предоставяне:
  • 7 дни
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
Административни звена
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Отдел Архитектура и териториално устройство
Адрес: обл. Пазарджик, общ. Септември, гр. Септември, гр .Септември ул. "Александър Стамболийски" №37а, п.к. 4490
Код за междуселищно избиране: 03561
Телефон за връзка: (03561)7030, (03561)035617030
Адрес на електронна поща: k.gerasimov@septemvri.org
Работно време: Стандартно работно време, от 08:00 до 17:30, стандартно
Изисквания, процедури, инструкции Заплащане