Информация за предоставяне на услуга

 
 • Услуга:
  • 2956 Издаване на разрешение за продължаване на строителството по спрян строеж

   Заявителят получава разрешение за продължаване на строителството след отстраняване на причините довели до спирането му.
 • На основание на:
  • Закон за устройство на територията - чл. 224а, ал. 4
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Орган по предоставянето на административната услуга:
  • Главен архитект
 • Срок за предоставяне:
  • 14 дни
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
 • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
  • Кмет на община
 • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
  • Кмет на община
 • Ограничения и условности:
  • приложимо за случаи по чл.154, ал.2, т.5-8 от ЗУТ   за нарушения на строежи по смисъла на чл.224а, ал.1 от ЗУТ

 • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
 • Електронен адрес за предложения:
Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Отдел "Териториално и селищно устройство"
Адрес: обл. Пазарджик, общ. Велинград, гр. Велинград, бул. Хан Аспарух 35, п.к. 4600
Код за междуселищно избиране: 0359
Телефон за връзка: (0359)0359 5-20-25
Факс: (0359)54341
Адрес на електронна поща: obshtina@velingrad.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:00, от понеделник до петък
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Изисквания, процедури, инструкции Нормативна уредба Заплащане