Информация за предоставяне на услуга

 
 • Режим:
  • 2879 Промяна на предназначението на сгради

   В съществуваща жилищна сграда с режим на етажна собственост се допуска преустройство и промяна на предназначението на жилищно помещение или на самостоятелно жилище в кабинет за здравни нужди, за офис или за ателие за индивидуална творческа дейност, за магазин или за други обслужващи дейности при спазване на санитарно-хигиенните, противопожарните и другите технически изисквания и въз основа на изрично писмено нотариално заверено съгласие на всички собственици на жилища - непосредствени съседи на обектите.
 • Разрешение
  • Стопанска дейност:
   • Строителство
  • На основание на:
   • Закон за устройство на територията - чл. 38, ал. 3,4,5
  • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
   • Не
  • Орган, издаващ индивидуален административен акт:
   • Кмет на община
  • Срок за предоставяне:
   • 30 дни
  • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
   • до заверяване на Заповедна книга
  • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
   • Кмет на община
  • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
   • Кмет на община
  • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
   • Редът и сроковете за обжалване са съгласно чл.213 от Закона за устройство на територията

  • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
  • Електронен адрес за предложения:
  • Публичен регистър:
  Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
  Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
  Отдел "Териториално и селищно устройство"
  Адрес: обл. Бургас, общ. Руен, с. Руен, с Руен, ул.Първи май № 18, п.к. 8540
  Код за междуселищно избиране: 05944
  Телефон за връзка: (05944)6233 вътр 123
  Факс: (05944)6476
  Адрес на електронна поща: ruen@ruen.egov.bg
  Работно време: Гъвкаво работно време, от 08:00 до 17:00, обедната почивка е съобразена с наличието на клиенти
  В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
  Дирекция "Устройство на територията, инвестиционни дейности и екология"
  Адрес: обл. Бургас, общ. Руен, с. Руен, с Руен, ул.Първи май № 18, п.к. 8540
  Код за междуселищно избиране: 05944
  Телефон за връзка: (05944)6233, вътр.139
  Факс: (05944)6476
  Адрес на електронна поща: ruen@ruen.egov.bg
  Работно време: Гъвкаво работно време, от 08:00 до 17:00, 8.00ч-12.00ч; 13.00ч-17.00ч
  В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
  Дирекция "Административно и информационно обслужване"
  Адрес: обл. Бургас, общ. Руен, с. Руен, с. Руен, ул.Първи май № 18, п.к. 8540
  Код за междуселищно избиране: 05944
  Телефон за връзка: (05944)6233, 6300
  Факс: (05944)6476
  Адрес на електронна поща: ruen@ruen.egov.bg
  Работно време: Стандартно работно време, от 08:00 до 17:00, 8.00ч - 17.00ч
  В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
  Дирекция "Местни приходи, данъци и такси"
  Адрес: обл. Бургас, общ. Руен, с. Руен, с Руен, ул.Първи май № 18, п.к. 8540
  Код за междуселищно избиране: 05944
  Телефон за връзка: (05944)6233, вътр 211
  Факс: (05944)6476
  Адрес на електронна поща: ruen@ruen.egov.bg
  Работно време: Гъвкаво работно време, от 08:00 до 17:00, 8.00ч-17.00ч
  В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
  Изисквания, процедури, инструкции Образци Нормативна уредба Заплащане