Информация за предоставяне на услуга

 
 • Режим:
  • 2879 Промяна на предназначението на сгради

   В съществуваща жилищна сграда с режим на етажна собственост се допуска преустройство и промяна на предназначението на жилищно помещение или на самостоятелно жилище в кабинет за здравни нужди, за офис или за ателие за индивидуална творческа дейност, за магазин или за други обслужващи дейности при спазване на санитарно-хигиенните, противопожарните и другите технически изисквания и въз основа на изрично писмено нотариално заверено съгласие на всички собственици на жилища - непосредствени съседи на обектите.
 • Разрешение
  • Стопанска дейност:
   • Строителство
  • На основание на:
   • Закон за устройство на територията - чл. 38, ал. 3,4,5
  • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
   • Не
  • Орган, издаващ индивидуален административен акт:
   • Главен архитект
  • Срок за предоставяне:
   • до 30 дни
  • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
   • 3 години
  • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
   • Кмет на община
  Административни звена
  Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
  Дирекция "Устройство на територията и общинска собственост"
  Адрес: обл. Варна, общ. Бяла, гр. Бяла, ул. АНДРЕЙ ПРЕМЯНОВ №29, п.к. 9101
  Код за междуселищно избиране: 05143
  Телефон за връзка: (05143)2223
  Факс: (05143)2379
  Адрес на електронна поща: mayor@byala.org
  Работно време: Стандартно работно време, от 08:00 до 17:00, Обедна почивка от 12:00 часа до 13:00часа
  В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
  Изисквания, процедури, инструкции Заплащане