Информация за предоставяне на услуга

 
 • Услуга:
  • 2836 Заверка на подписа на преводач върху преводи на чужд език на документи, предназначени за ползване в чужбина

   МВнР заверява подписа на преводач, положен върху извършен от него превод на чужд език на български документ, който е извършен на територията на Република България и е предназначен за ползване в чужбина, ако такава заверка се изисква или приема от държавата, в която ще се използва.
 • На основание на:
  • Правилник за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа (Загл. изм. - ДВ, бр. 96 от 1982 г.) - чл. 21а, ал. 2
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Срок за предоставяне:
  • до 4 работни дни
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
  • до промяна на обстоятелствата
 • Ограничения и условности:
  • МВнР заверява подписа на преводача, ако:

   - преводачът е включен в Списъка на физическите лица, които извършват преводи на документи и други книжа от български на чужд език и от чужд на български език на територията на Република България, и
    - документът е издаден в Република България, легализиран е и е преведен по установения ред, с цел да бъде използван в чужбина.

 • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
 • Електронен адрес за предложения:
Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Отдел "Административно обслужване на гражданите"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Слатина, улица "Алфред Нобел" № 2, п.к. 1113
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: 807 64 23, 807 64 26
Адрес на електронна поща: Consular@mfa.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 10:00 до 15:00, Всеки работен ден от 10:00 до 15:00 за работа с граждани.
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Изисквания, процедури, инструкции Образци Заплащане