Информация за предоставяне на услуга

 
 • Режим:
  • 2784 Вписване в Регистър на местните поделения на вероизповеданията

   Местните поделения се вписват в регистър от кметовете на общините според населеното място, където е седалището им, при условията на уведомителен режим, в 7-дневен срок, на основание на заявление от централното ръководство на вероизповеданието или упълномощено от него лице съгласно устава.
 • Регистрация
  • Стопанска дейност:
   • Култура
  • На основание на:
   • Закон за вероизповеданията - чл. 19
  • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
   • Не
  • Орган, издаващ индивидуален административен акт:
   • Секретар на община
  • Срок за предоставяне:
   • постоянене
  • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
   • безсрочен
  • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
   • Кмет на община
  • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
   • Министерски съвет
  Административни звена
  Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
  Отдел "Деловодство, връзки с граждани и институции и административно обслужване на населението"
  Адрес: обл. Смолян, общ. Борино, с. Борино, с.Борино, ул."Христо Ботев"№1, п.к. 4824
  Код за междуселищно избиране: 03042
  Телефон за връзка: 20-40;26-04
  Адрес на електронна поща: obshtina_borino@abv.bg
  Работно време: Стандартно работно време, от 08:00 до 17:00, Обедна почивка от 12:00 ч. до 13:00ч.
  Отдел "Териториално, селищно устройство и общинска собственост"
  Адрес: обл. Смолян, общ. Борино, с. Борино, с.Борино, ул. "Христо Ботев" №1, п.к. 4824
  Код за междуселищно избиране: 03042
  Телефон за връзка: 0884328440
  Адрес на електронна поща: obshtina_borino@abv.bg
  Работно време: Стандартно работно време, от 08:00 до 17:00, Обедна почивка от 12:00 ч. до 13:00 ч.
  Изисквания, процедури, инструкции Нормативна уредба Заплащане