Информация за предоставяне на услуга

 
 • Услуга:
  • 2770 Издаване на протокол за оценка на ловни трофеи

   Оценка на ловни трофей добити на територията на Република България и по линия на организирания ловен туризъм
 • На основание на:
  • Правилник за прилагане на Закона за лова и опазване на дивеча - чл. 93
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Орган по предоставянето на административната услуга:
  • Регионална комисия за оценка на ловни трофеи при РДГ - Берковица
 • Срок за предоставяне:
  • 30 дни
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
 • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
  • Директор
Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Дирекция "Горско стопанство"
Адрес: обл. Монтана, общ. Берковица, гр. Берковица, ул. "Митрополит Кирил" № 13, п.к. 3500
Код за междуселищно избиране: 0953
Телефон за връзка: (0953)80300
Факс: (0953)80301
Адрес на електронна поща: rugberkovitca@iag.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:00, Обедна почивка от 12:30 до 13:00 часа.
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Дирекция "Административно-правна и финансово ресурсна"
Адрес: обл. Монтана, общ. Берковица, гр. Берковица, ул. "Митрополит Кирил" № 13, п.к. 3500
Код за междуселищно избиране: 0953
Телефон за връзка: (0953)80300
Факс: (0953)80301
Адрес на електронна поща: rugberkovitca@iag.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:00, Обедна почивка от 12:30 до 13:00 часа.
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Изисквания, процедури, инструкции Нормативна уредба Заплащане