Информация за предоставяне на услуга

 
 • Режим:
  • 2667 Одобряване на План за управление на строителните отпадъци и/или План за безопасност и здраве

   На основание чл.156б от Закона за устройство на територията (ЗУТ) е необходимо след влизане в сила на Разрешение за строеж и преди откираване на строителна площадка да бъде одобрен План за управление на строителните отпадъци и/или План за безопасност и здраве в зависимост от типа на строежа.
 • Съгласуване
  • Стопанска дейност:
   • Строителство
  • На основание на:
   • Закон за устройство на територията - чл. 156б
  • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
   • Не
  • Орган, издаващ индивидуален административен акт:
   • Кмет на община
  • Срок за предоставяне:
   • 30
  • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
   • безсрок
  • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
   • съдебен орган
  • Електронен адрес за предложения:
  Административни звена
  Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
  Дирекция "Регионално развитие"
  Адрес: обл. Русе, общ. Две могили, гр. Две могили, гр. Две миогили, бул. България №84, п.к. 7150
  Код за междуселищно избиране: 08141
  Телефон за връзка: 08141 9205 9207, (08141)9203
  Факс: 08141 9207
  Адрес на електронна поща: obshtina@dvemogili.egov.bg
  Работно време: Стандартно работно време, от 08:00 до 17:00, от. 08.00 часа до 12.00 часа; от 13.00 часа до 17.00 часа;
  В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
  Изисквания, процедури, инструкции Образци Нормативна уредба Заплащане