Информация за предоставяне на услуга

 
 • Услуга:
  • 2098 Проверка за установяване на съответствието на строежа с издадените строителни книжа и за това, че подробният устройствен план е приложен по отношение на застрояването

   Проверка за установяване на съответствието на строежа с издадените строителни книжа и за това, че подробният устройствен план е приложен по отношение на застрояването
 • На основание на:
  • Закон за устройство на територията - чл. 159, ал. 3
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Орган по предоставянето на административната услуга:
  • Кмет на община
 • Срок за предоставяне:
  • 30
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
 • Електронен адрес за предложения:
Административни звена
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Дирекция "Регионално развитие"
Адрес: обл. Русе, общ. Две могили, гр. Две могили, гр. Две миогили, бул. България №84, п.к. 7150
Код за междуселищно избиране: 08141
Телефон за връзка: 08141 9205 9207, (08141)9203
Факс: 08141 9207
Адрес на електронна поща: obshtina@dvemogili.egov.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 08:00 до 17:00, от. 08.00 часа до 12.00 часа; от 13.00 часа до 17.00 часа;
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Изисквания, процедури, инструкции Образци Нормативна уредба Заплащане