Информация за предоставяне на услуга

 
 • Услуга:
  • 2770 Издаване на протокол за оценка на ловни трофеи

   Оценка на ловни трофей добити на територията на Република България и по линия на организирания ловен туризъм
 • На основание на:
  • Правилник за прилагане на Закона за лова и опазване на дивеча - чл. 93
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Орган по предоставянето на административната услуга:
  • Регионална комисия за оценка на ловни трофеи при РДГ - Благоевград
 • Срок за предоставяне:
  • едномесечен срок
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
 • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
  • Директор
 • Електронен адрес за предложения:
Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Дирекция "Административно-правна и финансово-ресурсна дейност"
Адрес: обл. Благоевград, общ. Благоевград, гр. Благоевград, гр. Благоевград, ул. "Васил Коритаров "№2, п.к. 2700
Код за междуселищно избиране: 073
Телефон за връзка: 073/885009
Факс: (073)073/885004
Адрес на електронна поща: rdgblagoevgrad@abv.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:00, Обедна почивка от 12:30 часа до 13:00 часа.
Изисквания, процедури, инструкции Нормативна уредба Заплащане