Информация за предоставяне на услуга

 
 • Режим:
  • 48 Издаване на сертификат за право за извършване на дейност като брокер на финансови инструменти и инвестиционен консултант

   Лицето, което е издържало успешно изпита за брокер на финансови инструменти или за инвестиционен консултант или лице, на което е призната съответната квалификация за брокер на финансови инструменти или инвестиционен консултант получава сертификат да упражнява дейност.
 • Регистрация
  • Стопанска дейност:
   • Ценни книжа
  • На основание на:
   • Наредба № 7 от 27.05.2021 г. за реда за придобиване, признаване и отнемане на правоспособност на брокерите на финансови инструменти и инвестиционните консултанти - чл. 13, ал. 3, и чл. 17.
  • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
   • Не
  • Срок за предоставяне:
   • След представяне на документ за платена такса за издаване на сертификат
  • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
   • безсрочен
  • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
  • Електронен адрес за предложения:
  Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
  Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
  Дирекция "Деловодство и административно обслужване"
  Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Оборище, ул. "Будапеща" № 16, п.к. 1000
  Код за междуселищно избиране: 02
  Телефон за връзка: (02)94 04 999
  Факс: (02)9404606
  Адрес на електронна поща: delovodstvo@fsc.bg
  Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Работното време на администрацията е от 09.00 ч. до 17.30 ч.
  В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
  Изисквания, процедури, инструкции Заплащане