Информация за предоставяне на услуга

 
 • Услуга:
  • 538 Изработване на копие от карта или нейна част

   Изработване на копие от карта или нейна част
 • На основание на:
  • Наредба № 49 от 5.11.2004 г. за поддържане на картата на възстановената собственост - чл. 4
  • Тарифа за таксите, събирани от органите по поземлена собственост - чл. 6, ал. 1, т. 6
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Орган по предоставянето на административната услуга:
  • Общинските служби по земеделие
 • Срок за предоставяне:
  • 7 дневен
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
 • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
  • Началника на Общинската служба по земеделие
Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Общинска служба "Земеделие" - Бяла
Адрес: обл. Русе, общ. Бяла, гр. Бяла, пл. “Екзарх Йосиф” № 8, п.к. 7100
Код за междуселищно избиране: 0817
Телефон за връзка: 0882 016 793
Адрес на електронна поща: oszg_byala@mail.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Непрекъснато работно време
Общинска служба "Земеделие" - Сливо поле
Адрес: обл. Русе, общ. Сливо поле, гр. Сливо поле, ул. "Бузлуджа" № 1а, п.к. 7060
Код за междуселищно избиране: 08131
Телефон за връзка: 0882 016 728
Адрес на електронна поща: oszg_sl.pole@abv.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Непрекъснато работно време.
Общинска служба "Земеделие" - Русе
Адрес: обл. Русе, общ. Русе, гр. Русе, ул. "Църковна независимост" № 16, ет.6, п.к. 7000
Код за междуселищно избиране: 082
Телефон за връзка: 0882 016 698
Адрес на електронна поща: oszg_ruse@mail.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Непрекъснато работно време.
Общинска служба "Земеделие" - Иваново
Адрес: обл. Русе, общ. Иваново, с. Иваново, ул."Митко Палаузов”№1а, п.к. 7088
Код за междуселищно избиране: 08116
Телефон за връзка: 0882 016 729
Адрес на електронна поща: oszg_ivanovo@abv.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Непрекъснато работно време.
Общинска служба "Земеделие" - Ветово
Адрес: обл. Русе, общ. Ветово, гр. Ветово, ул. “3-ти март” № 3, п.к. 7080
Код за междуселищно избиране: 08161
Телефон за връзка: 0882 016 792
Адрес на електронна поща: oszgvetovo@abv.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Непрекъснато работно време.
Общинска служба "Земеделие" - Борово
Адрес: обл. Русе, общ. Борово, гр. Борово, ул. "Климент Охридски" № 1 ет.1, п.к. 7174
Код за междуселищно избиране: 08140
Телефон за връзка: 0882 016 735
Адрес на електронна поща: oszg_borovo@mail.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 00:09 до 17:30, Непрекъснато работно време.
Изисквания, процедури, инструкции Заплащане