Информация за предоставяне на услуга

 
 • Услуга:
  • 2770 Издаване на протокол за оценка на ловни трофеи

   Оценка на ловни трофей добити на територията на Република България и по линия на организирания ловен туризъм
 • На основание на:
  • Правилник за прилагане на Закона за лова и опазване на дивеча - чл. 93
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Орган по предоставянето на административната услуга:
  • Регионална комисия за оценка на ловни трофеи при РДГ Велико Търново
 • Срок за предоставяне:
  • едномесечен срок
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
 • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
  • Директор
 • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
  • Директор
 • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
 • Електронен адрес за предложения:
Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Дирекция "Административно-правна и финансово-ресурсна дейност"
Адрес: обл. Велико Търново, общ. Велико Търново, гр. Велико Търново, гр. Велико Търново, бул."България" № 23, п.к. 5000
Код за междуселищно избиране: 062
Телефон за връзка: (062)62 00 59
Факс: (062)60 30 58
Адрес на електронна поща: rugvtarnovo@iag.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:00, Обедна почивка от 12,00 ч : 12,30 ч. Обслужването на потребителите на административни услуги се извършва без прекъсване в обявеното работно време.
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Изисквания, процедури, инструкции Нормативна уредба Заплащане