Информация за предоставяне на услуга

 
 • Услуга:
  • 2133 Издаване на удостоверение за осигурителен стаж (УП 3)

   Осигурителния стаж на служители с вече прекратено служебно или трудово правоотношение, се установява освен с данните предоставяни периодично от осигурителя в Национална агенция за приходите или с трудова, служебна и осигурителна книжка, и с документ по утвърден образец (УП 3), издаден от осигурителя.
 • На основание на:
  • Кодекс за социално осигуряване (Загл. изм. - ДВ, бр. 67 от 2003 г.) - чл. 5, ал. 7
  • Наредба за пенсиите и осигурителния стаж - чл. 40, ал. 2
  • Закон за администрацията - §. 1, т. 2, б. в
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Орган по предоставянето на административната услуга:
  • Председател на управителен съвет
 • Срок за предоставяне:
  • 14 дневен срок
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
  • безсрочен
 • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
  • Национален осигурителен институт
 • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
  • Национален осигурителен институт
Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Специализирано звено "Областно пътно управление Благоевград"
Адрес: обл. Благоевград, общ. Благоевград, гр. Благоевград, ул."Т.Александров"21, п.к. 2700
Код за междуселищно избиране: 073
Телефон за връзка: (073)884-688
Факс: (073)073/884-692
Адрес на електронна поща: opu_blgr@api.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:00, без прекъсване
Специализирано звено "Областно пътно управление Бургас"
Адрес: обл. Бургас, общ. Бургас, гр. Бургас, ул."Цариградска"30, п.к. 8000
Код за междуселищно избиране: 056
Телефон за връзка: 056/845-545
Факс: 056/844-415
Адрес на електронна поща: opuburgas@api.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:00, без прекъсване
Специализирано звено "Областно пътно управление Варна"
Адрес: обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, р-н Приморски, бул. "Пюскюлиев" № 3, п.к. 9000
Код за междуселищно избиране: 052
Телефон за връзка: 052/613-056
Факс: 052/613-059
Адрес на електронна поща: opu_varna@api.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:00, без прекъсване
Специализирано звено "Областно пътно управление Велико Търново"
Адрес: обл. Велико Търново, общ. Велико Търново, гр. Велико Търново, бул. "България" № 34, п.к. 5000
Код за междуселищно избиране: 062
Телефон за връзка: 062/615-337
Факс: 062/621-443
Адрес на електронна поща: opu_vtarnovo@api.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:00, без прекъсване
Дирекция "Административно обслужване, човешки ресурси и управление на собствеността"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Красно село, бул. "Македония" № 3
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: 9173 246, 9173245
Адрес на електронна поща: delovodstvo@api.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, без прекъсване.
Специализирано звено "Областно пътно управление Враца"
Адрес: обл. Враца, общ. Враца, гр. Враца, ул."Раковска" 5, п.к. 3000
Код за междуселищно избиране: 092
Телефон за връзка: 092/626-086
Факс: 092-625-522
Адрес на електронна поща: opu_vratsa@api.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 08:00 до 16:30, без прекъсване
Специализирано звено "Областно пътно управление Видин"
Адрес: обл. Видин, общ. Видин, гр. Видин, ул."Цар Симеон Велики"69, п.к. 3700
Код за междуселищно избиране: 094
Телефон за връзка: 094/601-280
Факс: 094/601-284
Адрес на електронна поща: opu_vidin@api.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, без прекъсване
Специализирано звено "Областно пътно управление Габрово"
Адрес: обл. Габрово, общ. Габрово, гр. Габрово, ул. "Христо Смирненски" № 3, п.к. 5300
Код за междуселищно избиране: 066
Телефон за връзка: 066/806-930
Факс: 066/805-996
Адрес на електронна поща: opu_gabrovo@api.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 08:00 до 16:30, без прекъсване
Специализирано звено "Областно пътно управление Добрич"
Адрес: обл. Добрич, общ. Добрич, гр. Добрич, ул. "Отец Паисий" № 15, п.к. 9300
Код за междуселищно избиране: 058
Телефон за връзка: 058/601-185
Факс: 058/601-254
Адрес на електронна поща: opu_dobrich@api.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 08:00 до 16:30, без прекъсване
Специализирано звено "Областно пътно управление Кърджали"
Адрес: обл. Кърджали, общ. Кърджали, гр. Кърджали, бул."Беломорски" 79, п.к. 6600
Код за междуселищно избиране: 0361
Телефон за връзка: 0361/62-305
Факс: 0361/62-015
Адрес на електронна поща: opu_kardzhali@api.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:00, без прекъсване
Специализирано звено "Областно пътно управление Кюстендил"
Адрес: обл. Кюстендил, общ. Кюстендил, гр. Кюстендил, ул."Цар Освободител" 49, п.к. 2500
Код за междуселищно избиране: 078
Телефон за връзка: 078/552-103
Факс: 078-552-108
Адрес на електронна поща: opu_kyustendil@api.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:00, без прекъсване
Специализирано звено "Областно пътно управление Ловеч"
Адрес: обл. Ловеч, общ. Ловеч, гр. Ловеч, ул."В.Йонков" 5, п.к. 5500
Код за междуселищно избиране: 068
Телефон за връзка: 068/600-405
Факс: 068/600-408
Адрес на електронна поща: opu_lovech@api.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:00, без прекъсване
Специализирано звено "Областно пътно управление Монтана"
Адрес: обл. Монтана, общ. Монтана, гр. Монтана, ул."Хр.Ботев" 65, п.к. 3400
Код за междуселищно избиране: 096
Телефон за връзка: 096/300-908
Факс: 096/300-906
Адрес на електронна поща: opu_montana@api.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:00, без прекъсване
Специализирано звено "Областно пътно управление Пазарджик"
Адрес: обл. Пазарджик, общ. Пазарджик, гр. Пазарджик, ул."Ал.Стамболийски" 20, п.к. 4400
Код за междуселищно избиране: 034
Телефон за връзка: 034/444-410
Факс: 034/446-233
Адрес на електронна поща: opu_pazardzhik@api.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:00, без прекъсване
Специализирано звено "Областно пътно управление Пловдив"
Адрес: обл. Пловдив, общ. Пловдив, гр. Пловдив, р-н Централен, ул."Хр.Г.Данов" 22, п.к. 4000
Код за междуселищно избиране: 032
Телефон за връзка: 032/632-197
Факс: 032/266-770
Адрес на електронна поща: opu_plovdiv@api.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:00, без прекъсване
Специализирано звено "Областно пътно управление Перник"
Адрес: обл. Перник, общ. Перник, гр. Перник, ул."Софийско шосе" 31, п.к. 2300
Код за междуселищно избиране: 076
Телефон за връзка: 076/604-433
Факс: 076/600-256
Адрес на електронна поща: opu_pernik@api.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 08:00 до 16:30, без прекъсване
Институт по пътища и мостове
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Подуяне, ул.Бесарабия, №114, п.к. 1517
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: (02)945 03 50
Факс: (02)945 06 83
Адрес на електронна поща: crbl@abv.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:00, без прекъсване
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Специализирано звено "Областно пътно управление Плевен"
Адрес: обл. Плевен, общ. Плевен, гр. Плевен, ул."Генерал-лейтенант Атанас Стефанов" №24, п.к. 5800
Код за междуселищно избиране: 064
Телефон за връзка: 064/823-449
Факс: 064/830-139
Адрес на електронна поща: opu_pleven@api.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:00, без прекъсване
Специализирано звено "Областно пътно управление Разград"
Адрес: обл. Разград, общ. Разград, гр. Разград, ул."Княз Дондуков" 3, п.к. 7200
Код за междуселищно избиране: 084
Телефон за връзка: 084/661919
Факс: 084/662-696
Адрес на електронна поща: opu_razgrad@api.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, без прекъсване
Специализирано звено "Областно пътно управление Русе"
Адрес: обл. Русе, общ. Русе, гр. Русе, ул. "Отец Паисий" № 5, п.к. 7000
Код за междуселищно избиране: 082
Телефон за връзка: 082/813-236
Факс: 082/825-272
Адрес на електронна поща: opu_ruse@api.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:00, без прекъсване
Специализирано звено "Областно пътно управление Силистра"
Адрес: обл. Силистра, общ. Силистра, гр. Силистра, ул. "Тутракан" № 12, п.к. 7500
Код за междуселищно избиране: 086
Телефон за връзка: 086/820-993
Факс: 086/820-993
Адрес на електронна поща: opu_silistra@api.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:00, без прекъсване
Специализирано звено "Областно пътно управление Смолян"
Адрес: обл. Смолян, общ. Смолян, гр. Смолян, бул."България " 79, п.к. 4700
Код за междуселищно избиране: 0301
Телефон за връзка: 0301/63-064
Факс: 0301/63-070
Адрес на електронна поща: opu_smolyan@api.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, без прекъсване
Специализирано звено "Областно пътно управление Сливен"
Адрес: обл. Сливен, общ. Сливен, гр. Сливен, ул."Хаджи Димитър" 41, п.к. 8800
Код за междуселищно избиране: 044
Телефон за връзка: 044/622-834
Факс: 044/622-724
Адрес на електронна поща: opu_sliven@api.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:00, без прекъсване
Специализирано звено "Областно пътно управление Стара Загора"
Адрес: обл. Стара Загора, общ. Стара Загора, гр. Стара Загора, ул. "П. Евтимий" № 125, п.к. 2600
Код за междуселищно избиране: 042
Телефон за връзка: 042/604-459
Факс: 042/600-246
Адрес на електронна поща: opu_stzagora@api.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, без прекъсване
Специализирано звено "Областно пътно управление София"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Витоша, бул. "Цар Борис ІІІ" № 215, ет. 5, п.к. 1618
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: 0887 444 154
Факс: 02/988-42-39
Адрес на електронна поща: opu_sofia@api.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:00, без прекъсване
Специализирано звено "Областно пътно управление Търговище"
Адрес: обл. Търговище, общ. Търговище, гр. Търговище, ул. "Христо Ботев" № 30, п.к. 7700
Код за междуселищно избиране: 0601
Телефон за връзка: 0601/62-003
Факс: 0601/64-637
Адрес на електронна поща: opu_tg@api.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:00, без прекъсване
Специализирано звено "Областно пътно управление Хасково"
Адрес: обл. Хасково, общ. Хасково, гр. Хасково, бул."Съединение" 38, п.к. 6300
Код за междуселищно избиране: 038
Телефон за връзка: 038/624-037
Факс: 038/633-631
Адрес на електронна поща: opu_haskovo@api.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 08:00 до 16:30, без прекъсване
Специализирано звено "Областно пътно управление Шумен"
Адрес: обл. Шумен, общ. Шумен, гр. Шумен, пл."Оборище" 2, п.к. 9700
Код за междуселищно избиране: 054
Телефон за връзка: 054/800-820
Факс: 054/800-816
Адрес на електронна поща: opu_shumen@api.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:00, без прекъсване
Специализирано звено "Областно пътно управление Ямбол"
Адрес: обл. Ямбол, общ. Ямбол, гр. Ямбол, бул. "Д. Благоев" № 16, п.к. 8600
Код за междуселищно избиране: 046
Телефон за връзка: 046/662-828
Факс: 046/662-311
Адрес на електронна поща: opu_yambol@api.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:00, без прекъсване
Изисквания, процедури, инструкции Нормативна уредба Заплащане