Информация за предоставяне на услуга

 
 • Услуга:
  • 2770 Издаване на протокол за оценка на ловни трофеи

   Оценка на ловни трофей добити на територията на Република България и по линия на организирания ловен туризъм
 • На основание на:
  • Правилник за прилагане на Закона за лова и опазване на дивеча - чл. 93
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Орган по предоставянето на административната услуга:
  • Директор
 • Срок за предоставяне:
  • 30
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Дирекция Административно - правна и финансова - ресурсна
Адрес: обл. Кюстендил, общ. Кюстендил, гр. Кюстендил, Бул. България 33, п.к. 2500
Код за междуселищно избиране: 078
Телефон за връзка: 550510
Факс: 550512
Адрес на електронна поща: rugkustendil@iag.bg
Работно време: Гъвкаво работно време, от 07:30 до 18:30, от понеделник до петък с почивка от 30 мин., между 12:00 - 14:00 часа
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Дирекция Горско стопанство
Адрес: обл. Кюстендил, общ. Кюстендил, гр. Кюстендил, Бул. България 33, п.к. 2500
Код за междуселищно избиране: 078
Телефон за връзка: 550510
Факс: 550512
Адрес на електронна поща: rugkustendil@iag.bg
Работно време: Гъвкаво работно време, от 07:30 до 18:30, Почивка от 30 мин., между 12:00 - 14:00 часа
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Изисквания, процедури, инструкции Заплащане