Информация за предоставяне на услуга

 
 • Режим:
  • 2450 Издаване на удостоверение за регистрация на производствена марка

   Регионалната дирекция по горите издава удостоверение,в което се посочва серията и поредния номер за изработка на производствена марка и води единен регистър на производствените марки.
 • Лицензиране
  • Стопанска дейност:
   • Горско стопанство
  • На основание на:
   • Закона за горите - чл. 210, ал. 1
  • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
   • Не
  • Орган, издаващ индивидуален административен акт:
   • Директор
  • Срок за предоставяне:
   • 30
  • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
  Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
  Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
  Дирекция Горско стопанство
  Адрес: обл. Кюстендил, общ. Кюстендил, гр. Кюстендил, Бул. България 33, п.к. 2500
  Код за междуселищно избиране: 078
  Телефон за връзка: 550510
  Факс: 550512
  Адрес на електронна поща: rugkustendil@iag.bg
  Работно време: Гъвкаво работно време, от 07:30 до 18:30, Почивка от 30 мин., между 12:00 - 14:00 часа
  В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
  Изисквания, процедури, инструкции Заплащане