Информация за предоставяне на услуга

 
 • Режим:
  • 2786 Издаване на разрешение за употреба на огнестрелни оръжия и боеприпаси на стрелбища

   На стрелбище може да се употребяват огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях след получаване на разрешение за употреба,
 • Разрешение
  • Стопанска дейност:
   • Охранителна дейност
  • На основание на:
   • Закон за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия - чл. 81а, ал. 1
  • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
   • Не
  • Орган, издаващ индивидуален административен акт:
   • Началник на РУ на МВР, директор на Главна дирекция Национална полиция или оправомощено от него длъжностно лице
  • Срок за предоставяне:
   • 1 месец
  • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
   • 5 години
  • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
   • Министър на вътрешните работи
  • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
   • по-горестоящ административен орган
  • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
   • Ако отказът е издаден от началник на РУ на МВР, жалбата или протестът се подава в писмена форма чрез началника на РУ на МВР издал отказа, до директора на съответното ОДМВР в 14-дневен срок от съобщаването му.

    Ако отказът е издаден от директора на ГДНП, жалбата или протестът се подава в писмена форма чрез директора на ГДНП, до Главния секретар на МВР в 14-дневен срок от съобщаването му.

    Отказът може да бъде оспорен и пред съответния Административен съд (по постоянен адрес или седалището на посочения в акта адресат) в 14-дневен срок от съобщаването му.

    Когато посоченият в акта адресат има постоянен адрес или седалище в чужбина, споровете се разглеждат от Административния съд - град София.

  • Ограничения и условности:
   • Разрешението се издава на физически и юридически лица, регистрирани като търговци, и на юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по националното законодателство на държава членка, които са собственици или ползватели на стрелбище

  • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
  • Електронен адрес за предложения:
  Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
  Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
  ОДМВР - Благоевград
  Адрес: обл. Благоевград, общ. Благоевград, гр. Благоевград, ул. "Владо Черноземски" №3, п.к. 2700
  Код за междуселищно избиране: 073
  Телефон за връзка: (073)867-676
  Адрес на електронна поща: blagoevgrad@mvr.bg
  Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:30, Нормалната продължителност на работното време на държавните служители в МВР е 8 часа дневно и 40 часа седмично при 5-дневна работна седмица.
  ОДМВР - Шумен
  Адрес: обл. Шумен, общ. Шумен, гр. Шумен, ул. "Сан Стефано" № 2, п.к. 9700
  Код за междуселищно избиране: 054
  Телефон за връзка: (054)800676, (054)854281 - Пресцентър
  Адрес на електронна поща: shumen@mvr.bg
  Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:30, Нормалната продължителност на работното време на държавните служители в МВР е 8 часа дневно и 40 часа седмично при 5-дневна работна седмица.
  СДВР
  Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Възраждане, ул. "Антим I" № 5, п.к. 1303
  Код за междуселищно избиране: 02
  Телефон за връзка: (02)9820113, 9820095, 9820234, 9820092 - ТЕЛЕФОНИ НА КОС:, (02)987 77 77, (02)988 33 33, (02)982-4420 - Група "Регистрация и отчет на ПС", (02)982-33-16 - Отдел “Български документи за самоличност”
  Факс: (02)982 01 63
  Адрес на електронна поща: sdvr@mvr.bg
  Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:30, Нормалната продължителност на работното време на държавните служители в МВР е 8 часа дневно и 40 часа седмично при 5-дневна работна седмица.
  ОДМВР - Ямбол
  Адрес: обл. Ямбол, общ. Ямбол, гр. Ямбол, Ул. "Преслав" №40, п.к. 8600
  Код за междуселищно избиране: 046
  Телефон за връзка: (046)680 680
  Факс: (046)66-20-14
  Адрес на електронна поща: yambol@mvr.bg
  Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:30, Нормалната продължителност на работното време на държавните служители в МВР е 8 часа дневно и 40 часа седмично при 5-дневна работна седмица.
  ОДМВР - Хасково
  Адрес: обл. Хасково, общ. Хасково, гр. Хасково, бул. „България” 85, п.к. 6300
  Код за междуселищно избиране: 038
  Телефон за връзка: (038)640 640
  Адрес на електронна поща: haskovo@mvr.bg
  Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:30, Нормалната продължителност на работното време на държавните служители в МВР е 8 часа дневно и 40 часа седмично при 5-дневна работна седмица.
  ОДМВР - Търговище
  Адрес: обл. Търговище, общ. Търговище, гр. Търговище, ул. "Спиридон Грамадов" № 36, п.к. 7700
  Код за междуселищно избиране: 0601
  Телефон за връзка: (0601)64452 - Пресцентър, (0601)60281 - Пресцентър, (0601)63797 - Дежурна част
  Адрес на електронна поща: targovishte@mvr.bg
  Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:30, Нормалната продължителност на работното време на държавните служители в МВР е 8 часа дневно и 40 часа седмично при 5-дневна работна седмица.
  ОДМВР - Стара Загора
  Адрес: обл. Стара Загора, общ. Стара Загора, гр. Стара Загора, ул. "Граф Игнатиев" № 16, п.к. 6000
  Код за междуселищно избиране: 042
  Телефон за връзка: (042)602805
  Факс: (042)627150
  Адрес на електронна поща: stara_zagora@mvr.bg
  Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:30, Нормалната продължителност на работното време на държавните служители в МВР е 8 часа дневно и 40 часа седмично при 5-дневна работна седмица.
  ОДМВР - София
  Адрес: обл. , общ. , гр. София,
  Код за междуселищно избиране: 02
  Телефон за връзка: (02)982-51-00 - "Пътна полиция", (02)982-51-17 - "Български документи за самоличност", (02)982-52-93 - "Български документи за самоличност", (02)982-50-38 - „Миграция“, (02)9825020 - За услуги по Закона за ОБВВПИ
  Факс: (02)9823333
  Адрес на електронна поща: odmvr-sofia@mvr.bg
  Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:30, Нормалната продължителност на работното време на държавните служители в МВР е 8 часа дневно и 40 часа седмично при 5-дневна работна седмица.
  ОДМВР - Смолян
  Адрес: обл. Смолян, общ. Смолян, гр. Смолян, бул. "България" № 67, п.к. 4700
  Код за междуселищно избиране: 0301
  Телефон за връзка: (0301)35353, Документи за самоличност на български граждани: 030135301, 030135362 e-mail: bds_smolyan@mvr.bg, (0301)35269 - Група "Миграция", (0301)35521 - ПЪТНА ПОЛИЦИЯ - СМОЛЯН, Деловодство и административно наказателна дейност, (0301)35368 - За услуги по Закона за ОБВВПИ
  Факс: (0301)35233
  Адрес на електронна поща: smolyan@mvr.bg
  Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:30, Нормалната продължителност на работното време на държавните служители в МВР е 8 часа дневно и 40 часа седмично при 5-дневна работна седмица.
  ОДМВР - Сливен
  Адрес: обл. Сливен, общ. Сливен, гр. Сливен, ул."Ген.Скобелев" 5, п.к. 8800
  Код за междуселищно избиране: 044
  Телефон за връзка: (044)644 644, За услуги по ЗОБВВПИ-тел. 044 644282 и 044 644333; по ЗЧОД-тел. 044 644352 и 044 644333
  Адрес на електронна поща: sliven@mvr.bg
  Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:30, Нормалната продължителност на работното време на държавните служители в МВР е 8 часа дневно и 40 часа седмично при 5-дневна работна седмица.
  ОДМВР - Силистра
  Адрес: обл. Силистра, общ. Силистра, гр. Силистра, бул. „Македония” № 144, п.к. 7500
  Код за междуселищно избиране: 086
  Телефон за връзка: (086)886-286
  Адрес на електронна поща: silistra@mvr.bg
  Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:30, Нормалната продължителност на работното време на държавните служители в МВР е 8 часа дневно и 40 часа седмично при 5-дневна работна седмица.
  ОДМВР - Русе
  Адрес: обл. Русе, общ. Русе, гр. Русе, бул. "Скобелев" 49, п.к. 7000
  Код за междуселищно избиране: 082
  Телефон за връзка: (082)882 91
  Адрес на електронна поща: odmvrruse@mvr.bg
  Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:30, Нормалната продължителност на работното време на държавните служители в МВР е 8 часа дневно и 40 часа седмично при 5-дневна работна седмица.
  ОДМВР - Разград
  Адрес: обл. Разград, общ. Разград, гр. Разград, ул. "Кирил и Методий" № 8, п.к. 7200
  Код за междуселищно избиране: 084
  Телефон за връзка: (084)62-23-31, (084)628150 - сектор "Български документи за самоличност", (084)660068 - група "Миграция"
  Факс: (084)642121
  Адрес на електронна поща: od_razgrad@mvr.bg
  Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:30, Нормалната продължителност на работното време на държавните служители в МВР е 8 часа дневно и 40 часа седмично при 5-дневна работна седмица.
  ОДМВР - Пловдив
  Адрес: обл. Пловдив, общ. Пловдив, гр. Пловдив, р-н Централен, ул.”Княз Богориди”7, п.к. 4000
  Код за междуселищно избиране: 032
  Телефон за връзка: (032)932007 - Дежурна част:, (032)932744 - Регистрация на автомобили, (032)932727 - Подаване на документи за "Свидетелство за управление на МПС", (032)933760, 032 933758 - За услуги по Закона за ОБВВПИ
  Адрес на електронна поща: Press-Plovdiv@mvr.bg
  Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:30, Нормалната продължителност на работното време на държавните служители в МВР е 8 часа дневно и 40 часа седмично при 5-дневна работна седмица.
  ОДМВР - Плевен
  Адрес: обл. Плевен, общ. Плевен, гр. Плевен, ул. "Сан Стефано" № 3, п.к. 5800
  Код за междуселищно избиране: 064
  Телефон за връзка: (064)800443 - Пресцентър и връзки с обществеността, (064)864797 - Дежурен “Пътна полиция”, (064)864382 - За услуги по Закона за ОБВВПИ
  Адрес на електронна поща: pleven@mvr.bg
  Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:30, Нормалната продължителност на работното време на държавните служители в МВР е 8 часа дневно и 40 часа седмично при 5-дневна работна седмица.
  ОДМВР - Перник
  Адрес: обл. Перник, общ. Перник, гр. Перник, ул. "Самоков" №1, п.к. 2300
  Код за междуселищно избиране: 076
  Телефон за връзка: (076)676376, (076)676377 - Български документи за самоличност: Гишета, (076)676627 - Миграция: Гишета, (076)676719 - Пътна полиция: Административно-наказателна дейност, (076)676685 - Пътна полиция: Електронни фишове, (076)676621 - Свидетелсва за управление на МПС, (076)676311 - За услуги по Закона за ОБВВПИ
  Факс: (076)676210
  Адрес на електронна поща: pernik@mvr.bg
  Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:30, Нормалната продължителност на работното време на държавните служители в МВР е 8 часа дневно и 40 часа седмично при 5-дневна работна седмица.
  ОДМВР - Пазарджик
  Адрес: обл. Пазарджик, общ. Пазарджик, гр. Пазарджик, пл. "Съединение" № 3, п.к. 4400
  Код за междуселищно избиране: 034
  Телефон за връзка: (034)434 281 - Пресцентър, (034)434 355 - Сектор "Български документи за самоличност", (034)434 366 - Група "Миграция", (034)434 392 - Сектор "Пътна полиция", (034)434238 - За услуги по Закона за ОБВВПИ
  Факс: (034)434 210
  Адрес на електронна поща: pazardjik@mvr.bg
  Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:30, Нормалната продължителност на работното време на държавните служители в МВР е 8 часа дневно и 40 часа седмично при 5-дневна работна седмица.
  ОДМВР - Монтана
  Адрес: обл. Монтана, общ. Монтана, гр. Монтана, бул."Александър Стамболийски" №2, п.к. 3400
  Код за междуселищно избиране: 096
  Телефон за връзка: (096)396 396, (096)396355 - сектор БДС, (096)396452; 396451 - сектор "Пътна полиция", (096)396393 - КОС
  Адрес на електронна поща: montana@mvr.bg
  Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:30, Нормалната продължителност на работното време на държавните служители в МВР е 8 часа дневно и 40 часа седмично при 5-дневна работна седмица.
  ОДМВР - Ловеч
  Адрес: обл. Ловеч, общ. Ловеч, гр. Ловеч, ул. "Стефан Караджа" №2, п.к. 5500
  Код за междуселищно избиране: 068
  Телефон за връзка: (068)601112
  Факс: (068)601112
  Адрес на електронна поща: lovech@mvr.bg
  Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:30, Нормалната продължителност на работното време на държавните служители в МВР е 8 часа дневно и 40 часа седмично при 5-дневна работна седмица.
  ОДМВР - Кюстендил
  Адрес: обл. Кюстендил, общ. Кюстендил, гр. Кюстендил, ул.”Цар Освободител” №12, п.к. 2500
  Код за междуселищно избиране: 078
  Телефон за връзка: (078)557575 Автоматична телефонна централа, (078)551500
  Факс: (078)551311
  Адрес на електронна поща: odmvr_kn@mvr.bg
  Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:30, Нормалната продължителност на работното време на държавните служители в МВР е 8 часа дневно и 40 часа седмично при 5-дневна работна седмица.
  ОДМВР - Кърджали
  Адрес: обл. Кърджали, общ. Кърджали, гр. Кърджали, бул .“България” № 39, п.к. 6600
  Код за междуселищно избиране: 0361
  Телефон за връзка: (0361)6-96-99
  Адрес на електронна поща: kardjali@mvr.bg
  Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:30, Нормалната продължителност на работното време на държавните служители в МВР е 8 часа дневно и 40 часа седмично при 5-дневна работна седмица.
  ОДМВР - Добрич
  Адрес: обл. Добрич, общ. Добрич, гр. Добрич, ул. "Максим Горки" №12, п.к. 9300
  Код за междуселищно избиране: 058
  Телефон за връзка: (058)658 058 - централа, (058)658 366 - Сектор "Пътна Полиция", (058)658 364 - Сектор "Пътна Полиция", (058)658 493 - Сектор "Български документи за самоличност"
  Адрес на електронна поща: Dobrich@mvr.bg
  Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:30, Нормалната продължителност на работното време на държавните служители в МВР е 8 часа дневно и 40 часа седмично при 5-дневна работна седмица.
  ОДМВР - Габрово
  Адрес: обл. Габрово, общ. Габрово, гр. Габрово, ул. Орловска № 50, п.к. 5300
  Код за междуселищно избиране: 066
  Телефон за връзка: (066)800-860
  Адрес на електронна поща: gabrovo@mvr.bg
  Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:30, Нормалната продължителност на работното време на държавните служители в МВР е 8 часа дневно и 40 часа седмично при 5-дневна работна седмица.
  ОДМВР - Враца
  Адрес: обл. Враца, общ. Враца, гр. Враца, ул. "Поп Косто Буюклийски" №10, п.к. 3000
  Код за междуселищно избиране: 092
  Телефон за връзка: (092)692-323, (092)692-443 - "Български документи за самоличност", (092)692-833 - Сектор "Пътна полиция" - Враца, (092)692-458 - Група "Миграция" - Враца, (092)692346 - За услуги по Закона за ОБВВПИ
  Факс: (092)660-463
  Адрес на електронна поща: Vratza@mvr.bg
  Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:30, Нормалната продължителност на работното време на държавните служители в МВР е 8 часа дневно и 40 часа седмично при 5-дневна работна седмица.
  ОДМВР - Видин
  Адрес: обл. Видин, общ. Видин, гр. Видин, ул."Цар Симеон Велики" №87, п.к. 3700
  Код за междуселищно избиране: 094
  Телефон за връзка: (094)600 014
  Факс: (094)600 170
  Адрес на електронна поща: vidin@mvr.bg
  Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:30, Нормалната продължителност на работното време на държавните служители в МВР е 8 часа дневно и 40 часа седмично при 5-дневна работна седмица.
  ОДМВР - Велико Търново
  Адрес: обл. Велико Търново, общ. Велико Търново, гр. Велико Търново, ул. "Бачо Киро" № 7, п.к. 5000
  Код за междуселищно избиране: 062
  Телефон за връзка: (062)662-662
  Адрес на електронна поща: veliko-tarnovo@mvr.bg
  Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:30, Нормалната продължителност на работното време на държавните служители в МВР е 8 часа дневно и 40 часа седмично при 5-дневна работна седмица.
  ОДМВР - Варна
  Адрес: обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, р-н Одесос, гр.Варна, ул. “Цар Калоян” № 2, п.к. 9000
  Код за междуселищно избиране: 052
  Телефон за връзка: (052)615166, (052)502550 - "Пътна полиция", За услуги по ЗОБВВПИ и по ЗЧОД - тел. 052 652188
  Адрес на електронна поща: varna@mvr.bg
  Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:30, Нормалната продължителност на работното време на държавните служители в МВР е 8 часа дневно и 40 часа седмично при 5-дневна работна седмица.
  ОДМВР - Бургас
  Адрес: обл. Бургас, общ. Бургас, гр. Бургас, ул. "Христо Ботев" № 46, п.к. 8000
  Код за междуселищно избиране: 056
  Телефон за връзка: (056)856 281, (056)856 347 - Сектор "Пътна полиция", (056)856 391 - Сектор "Миграция", (056)856 344 - За услуги по Закона за ОБВВПИ и по ЗЧОД, (056)856 695 - Сектор "Български документи за самоличност"
  Адрес на електронна поща: press.burgas@mvr.bg
  Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:30, Нормалната продължителност на работното време на държавните служители в МВР е 8 часа дневно и 40 часа седмично при 5-дневна работна седмица.
  Главна дирекция "Национална полиция"
  Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Младост, бул. Александър Малинов №1, п.к. 1715
  Код за междуселищно избиране: 02
  Телефон за връзка: (02)982 28860
  Адрес на електронна поща: gdnp@mvr.bg
  Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:30, Нормалната продължителност на работното време на държавните служители в МВР е 8 часа дневно и 40 часа седмично при 5-дневна работна седмица.
  Изисквания, процедури, инструкции Образци Нормативна уредба Заплащане