Информация за предоставяне на услуга

 
 • Услуга:
  • 2116 Прокарване на временен път до урегулирани поземлени имоти, които имат лице по проектирани нови улици

   Прокарване на временен път до урегулирани поземлени имоти, които имат лице по проектирани нови улици
 • На основание на:
  • Закон за устройство на територията - чл. 190; чл. 191
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Орган по предоставянето на административната услуга:
  • Кмет на община
 • Срок за предоставяне:
  • 14 дни
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Дирекция "Териториално устройство, общинска собственост, социални и инвестиционни дейности"
Адрес: обл. Благоевград, общ. Белица, гр. Белица, ул.Георги Андрейчин 15, п.к. 2780
Код за междуселищно избиране: 07444
Телефон за връзка: (07444)2323
Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:00, почивка от 12.30 до 13.00 ч.
Изисквания, процедури, инструкции Заплащане